Bolączki polskiego systemu edukacji

Prace magisterskie z pedagogiki

Prace magisterskie z pedagogiki to nie dla każdego studenta łatwa sprawa.  Warto pisać swoją pracę, na temat, który nas interesuje. Ciekawym tematem na pracę magisterską mogą być bolączki polskiego systemu edukacji. Jest to temat bardzo konkretny i wciągający. W poniższym artykule wymienione zostaną pewne niedogodności związane z publiczną edukacją.

Pierwszą wadą publicznej edukacji są bardzo liczne klasy. W pojedynczej klasie jest z reguły od 20 do 35 uczniów. W tak licznych klasach  ciężko jest liczyć na uwagę uczniów, zwłaszcza przy przedmiotach ścisłych. Rezultatem tego zjawiska jest zniechęcenie uczniów do nauk ścisłych, takich jak matematyka, fizyka lub chemia. Potem nie mamy na rynku pracy inżynierów oraz informatyków.

Kolejna wada tego systemu to, fakt, iż wszyscy uczą się mniej więcej tego samego. Wszelki indywidualizm  jest w tym systemie szybko niszczony.  Ludzie są różni oraz posiadają odmienne talenty i umiejętności. System edukacji narzucony przez urzędników nie dostrzega tego. Unikalne umiejętności i potencjały są w nim zatracane i marnowane. Wadą polskiego systemu edukacji jest z pewnością koedukacja. Badania pokazują, że lepsze wyniki w uczeniu osiąga się, gdy dziewczynki i chłopcy uczą się oddzielnie.

Następna wada polskiego systemu edukacji to przeładowanie programów nauczania. Ilości nauki w takim liceum jest tyle, że można się właściwie uczyć w nieskończoność. Książki wykorzystywane podczas nauki zmieniają się co roku. Liceum ogólnokształcące uczy wszystkiego i niczego. Taka jest ogólnie prawda.

Wadą jest również brak poszanowania dla zdania rodzica. Rodzic ma niewiele w tym systemie do powiedzenia. Jeśli dany nauczyciel jest zły, to nie ma takiej opcji, by tego nauczyciela zmienić. Jeśli nasze dzieci mają problemy ze względu na rówieśników, to nie ma takiej opcji, by nasze dziecko tę szkołę zmieniło. Można tu wręcz mówić o pewnej formie zniewolenia.

W publicznej edukacji raczej nie można wyedukować się na mistrza w danej dyscyplinie. Weźmy np. języki obce. Osoby, które biegle nimi władają, często wcześniej miały prywatne korepetycje. Swoich umiejętności językowych nie wyniosły one ze szkoły.

Napisanie pracy magisterskiej z pedagogiki może bardzo nas rozwinąć. Powyższy temat wydaje się bardzo ciekawy. Można w nim zaproponować własne sposoby reformy systemu. Można również zaproponować zlikwidowanie tego systemu.

Prace magisterskie z pedagogiki, a rynek pracy.

Prace magisterskie z pedagogiki mogą czasami dotyczyć zagadnień, które przydają się na rynku pracy. Powyżej opisany temat pracy magisterskiej z pedagogiki ma charakter bardziej specjalistyczny. Dobrze napisana praca magisterska może pomóc nam w karierze. Jeśli napiszemy na taki temat, to mamy szansę na zatrudnienie,  ale raczej w prywatnej szkole.

Zostaw komentarz