Coach – ciekawy zawód dla pedagoga

Magisterska praca z pedagogiki

Magisterska praca z pedagogiki powinna być pisana z pasją.  Można ją napisać np. o coachingu. Dobry pedagog jest niczym trener piłkarski. Musi on umieć motywować oraz wyznaczać cele, które mają osiągać jego podopieczni.  Poniższy tekst odnosi się do tego, co powinien robić pedagog, aby prowadzić swoich uczniów w danej dziedzinie (np. matematyce).

Powiedzmy sobie szczerze. Najlepiej nauka działa w systemie mistrz uczeń.  W takim systemie uczeni byli np. Michał Anioł, czy też Leonardo da Vinci. Zajęcia powinny mieć charakter możliwie  jak najbardziej praktyczny.  Zajęcia jeden na jeden najlepiej działają przykładowo w przypadku nauki języków obcych oraz w przypadku nauki matematyki.

Kolejną rzeczą jest utrzymanie motywacji ucznia. Musi on posiadać przekonanie, że wiedza, której się on uczy, pomoże mu w dalszej karierze (lub ogólnie -życiu). Innymi  słowy, uczeń powinien mieć wrażenie, że gra on o dużą stawkę.  Takie rozwiązanie zwiększa zaangażowanie ucznia w naukę. Dobry pedagog powinien wyznaczać celę oraz realną drogę, która do tego celu prowadzić. Nie powinien on twierdzić, że dany cel będzie łatwo lub trudno osiągnąć. Powinien raczej mówić, że pewne trudności wystąpią, ale można je przezwyciężyć.  Jeśli je się pokona, wówczas zwycięstwo będzie słodkie.

Przypomina to trochę dowódcę, który wyznacza przed swoim żołnierzem cele. Napoleon mawiał swoim żołnierzom “Żołnierze armii Włoch! Prowadzę was na najurodzajniejsze równiny świata. Znajdziecie tam honor, chwałę i bogactwo. Czyżby miało wam zabraknąć odwagi?”.  Machiavelli pisał, że “Pragnąc zapewnić armii zwycięstwo, należy tchnąć w nią wiarę we własne siły, przekonując ją o tym, że zwycięży w każdym wypadku”.  Motywacja w edukacji (i ogólnie w życiu) jest bardzo ważna, jeśli nie kluczowa dla osiągania sukcesów.

Magisterska praca z pedagogiki  może być początkiem ciekawej kariery.

Z pewnością magisterska praca z pedagogiki może być wstępem do ciekawej kariery. W miarę wzrastania zamożności społeczeństwa, popyt na indywidualnych trenerów (tzw. “Coachów”) będzie rósł. Można powiedzieć, że coaching jest powszechnie rozprzestrzeniony w szwajcarskim systemie edukacji i dlatego system ten jest najlepszy w całej Europie.

Zostaw komentarz